GDPR a ochrana osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správci osobních údajů, a tedy osobami odpovědnými za zpracování Vašich osobních údajů, jsou Lucie Schubertová (IČO: 11783257) a Jana Zámyslická (IČO: 11851848). Nejmenovaly jsme žádného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme údaje, které nám dobrovolně poskytnete vyplněním tištěného dotazníku před masáží, kontaktního formuláře na těchto webových stránkách, přihlášením se k odběru newsletteru či v jiném kontaktu s námi. Jedná se o Vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a základní údaje o Vašem zdravotním stavu související s provozováním činnosti maséra. 

Dále se jedná o technické údaje související s prohlížením tohoto webu: IP adresa, soubory cookies a informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek. Bližší informace o zpracovávání osobních údajů systémem Webnode, v němž jsou vytvořeny tyto webové stránky, naleznete zde: https://www.webnode.cz/pravidla-ochrany-soukromi/

Proč vůbec Vaše osobní údaje potřebujeme?

Je to jednoduché - abychom Vám mohly plnohodnotně poskytovat naše služby, informovat Vás o novinkách a také plnit právní povinnosti, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Proč potřebujeme údaje o Vašem zdravotním stavu?

Před první masáží vyplníte tištěný formulář týkající se Vašeho zdravotního stavu a před každou další návštěvou proběhne kontrola aktuálnosti Vašich odpovědí. Údaje o Vašem zdravotním stavu nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty žádným třetím osobám a budou sloužit výlučně pro účely posouzení vhodnosti Vámi vybrané procedury.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dlouho tak budeme činit?

Osobní údaje využíváme výlučně pro vlastní potřebu a budeme je zpracovávat po dobu 3 let od Vaší poslední masáže či jiné procedury. Pokud jste u nás na masáži či jiné proceduře nikdy nebyli a pouze jste se přihlásili k odběru našich e-mailových novinek, budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu 3 let od přihlášení. Budete-li si přát, abychom Vaše osobní údaje přestaly zpracovávat dříve, můžete nám Vaše rozhodnutí sdělit na e-mailové adrese info@ljmasazericany.cz.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
Požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Vyžádat si přístup k Vašim údajům a požadovat jejich aktualizaci či opravu.
Požadovat výmaz či omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Požadovat přenesení údajů.
Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kam se můžete obrátit v případě problémů?

Stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce lze podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. Budeme ovšem moc rády, pokud budete o jakémkoli problému či podezření nejprve informovat nás, abychom mohly případné pochybení co nejdříve napravit.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Jsou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Vaše osobní údaje chráníme proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.  

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na nás jakoukoli cestou obrátit.